Telefon

+123-456-7890

E-mail

mail@domain.com

Otevírací doba

Mon - Fri: 7AM - 7PM

GDPR je novinkou v ochraně osobních údajů, která vstoupila v platnost minulý rok. Tímto nařízením byl zrušen český zákon o ochraně osobních údajů. Nové nařízení spolu přineslo spoustu nových pravidel, která je nutné dodržovat. Pokud by tomu tak nebylo, čeká na firmu nemalá finanční sankce.GDPR abstraktní
Každá firma, obec nebo jakákoliv instituce musí mít svého pověřence GDPR, který bude dohlížet na to, že podnik splňuje všechna nařízení. To, že bylo nutné, aby vnikli extérní firmy nebo odborníci, kteří se zabývají přímo touto problematikou, bylo naprosto nutné, neboť člověk, který se v problematice denně neorientuje, nemá šanci dodržet všechny sounáležitosti, které nařízení přináší.
Ovšem mnoho podniků nemá finanční prostředky na to, aby si mohlo dovolit zaměstnat nového člověka na tuto pozici. Zejména proto začali vznikat externí firmy, které zaměstnávají odborníky v oboru a za měsíční předplatné poskytují podnikům poradenskou činnost.
Variantou externí spolupráce se rozhodlo jít i mnoho obcí. Gdpr pro obce je naprostou nutností, neboť státní sektor zachází s osobními údaji obyvatelstva opravdu ve velké míře. Nedodržování některých pravidel by obce mohlo stát nemalé peníze.tablet a znak EU
Tito externí pracovníci mají za úkol zejména dělat školní zaměstnanců, provádět revizí dokumentů a smluv všech druhů, dohlížet na webové stránky a informace, které jsou na nich publikované a mnoho dalšího. Zároveň se neustále starají o analýzu současného stavu všech dokumentů, analýzou všech rizik, která mohou vzniknout s nedodržením zásad a v neposlední řadě nápravou všech nastalých chyb.
Ve zkratce tyto extérní firmy obstarávají veškeré činnosti spojené s touto problematikou, ke kterým na obci není žádná kompetentní osoba. Přitom se jedná o ekonomickou variantu, neboť není nutné platit z rozpočtu obce dalšího, plnohodnotně zaměstnaného, člověka.

Doporučené články