Business

Mezinárodní marketingový výzkum

Mezinárodní marketingový výzkum

Mezinárodní marketingový výzkum je prováděný zejména z toho důvodu, aby připravil komplexní podklady pro strategické a operativní rozhodování, které by mělo napomáhat k mezinárodnímu rozvoji podniku. Díky komplexnímu mezinárodnímu výzkumu by měla být omezena rizika vznikající z chybných rozhodnutí. Úkolem každého výzkumu je především sběr a třídění informací, jejich následná analýza a správná prezentace.
Na zahraničním trhu je však marketingový výzkum jistým skokem do neznáma, neboť na něm většinou nemáme zkušenosti.
cíle k zisku

Odlišnosti mezinárodního marketingového výzkumu od tuzemského:

1. nové podmínky –spojené s překročením hranic, jsou kladeny nové nároky týkající se zejména celních, mzdových či dopravních podmínek, zároveň se projevují rozdíly v mezinárodní dokumentaci a mnoho dalšího.
2. nové prostředí –marketingové prostředí je naprosto odlišné. Projevují se kulturní, politické, sociální či jazykové odlišnosti.
3. nové faktory –už samotný vstup na nový trh znamená velké množství nových faktorů ovlivňujících podnikání.
4. nová konkurence –nový trh je spojený s rostoucí konkurencí, proto bude boj o vytvoření pozice na trhu mnohem náročnější.
marketingové výrazy

Oblasti, ve kterých je nejčastěji prováděný mezinárodní výzkum:

· výzkum mezinárodního prostředí – jedná se v podstatě o marketingovou situační analýzu zkoumající ekonomické, politické, legislativní, sociálně-kulturní, demografické či technologické faktory.
· výzkum konkurence – má za úkol odhalit zejména postavení tuzemské i zahraniční konkurence na konkrétním trhu. Zkoumá se jejich positioning, segmentační strategie, výrobková politika, cenová a distribuční politika, komunikační mix a mnoho dalšího.
· potenciál nového cílového trhu – tento výzkum je spojený zejména z hlediska odhadu velikosti prodejů. Proto mohou být na jeho základě vypracovány marketingové cíle, odhady obratů, podílu na trhu, apod.
· účinnost zvolené marketingové strategie –jedná se o analýzu zaměřující se na vhodnost zvoleného marketingového mixu a na vyhodnocení, zda jsou vynaložené prostředky použity efektivně.

eles-solar.cz Kategorie: Business
Začít podnikat není vůbec snadné

Začít podnikat není vůbec snadné

Začít podnikat není vůbec jednoduché rozhodnutí. Spíše než o rozhodnutí se jedná o pečlivě zvažovaný proces. Už pouhé zřízení živnostenského listu se v některých případech neobejde bez handrkování s manželkou. Manželka totiž nechce, aby Vaše adresa byla uvedena na živnostenském listě. Také se bojí toho, že si budete muset vzít podnikatelský úvěr a v případě, že se Vám nebude v podnikání dařit, celá rodina to velmi ošklivě odskáče. A v neposlední řadě, podnikání sebou nese také nutnost zaměstnávat sekretářku a to se manželce líbí ze všeho nejméně, protože mnoho žen má v hlavě jednoduchou rovnici sekretářka rovná se milenka. Jakoby vedení administrativy ve firmě byla pouhá pohodička. Všechny tyto problémy si můžete ušetřit. Povíme Vám, jak je to snadné.
účetní poradce

Co je třeba udělat

· Založte si virtuální kancelář.Prestižní adresa, kterou si můžete zapsat do obchodního rejstříku. Pošta Vám bude chodit na prestižní adresu. Provozovatelé virtuální kanceláře Vám ji budou přeposílat do Vaší provozovny. Vaše adresa zůstane v utajení a budete mít své soukromí.
notes na cíle
· Založte si společné rozdělení majetku.Pokud jeden z manželů podniká a chystá se vzít úvěr, je vhodné vyřídit si u notáře společné rozdělení majetku, aby v případě neschopnosti splácet, vše neodnesla rodina. Ale při uzavírání podnikatelského úvěru byste banku o existenci této smlouvy měl informovat.
· Zařiďte si na vedení agendy virtuální sekretářku.Bude vyřizovat vše potřebné od svého počítače a budete jí platit jen skutečný rozsah práce, žádné prostoje v zaměstnání. Služby virtuální asistentky jsou velmi oblíbené, protože jsou efektivní. A hlavně Vaše manželka bude mít jistotu, že takovou sekretářku nebudete svádět.
Když zajistíte všechny tyto náležitosti, Vaše manželka velmi pravděpodobně už nebude nic dalšího namítat a s Vaším podnikáním bude souhlasit.

eles-solar.cz Kategorie: Business

K čemu je dobrý osobní branding?

Osobní značku má každý z nás. Je ale rozdíl zda o ní člověk záměrně přemýšlí a vyvíjí ji nebo to zkrátka neřeší. Každého z nás okolí vnímá nějakým způsobem. Co když se ale začneme chovat tak, jak chceme, aby nás okolí vnímalo?

Je možné, abychom pak na okolí udělali dojem? Nejdůležitějším aspektem abychom mohli někoho zaujmout je umět se odlišit, být kreativní a lepší než ostatní. Jen pak je možné být úspěšný. A o tom je branding. Sebeprezentace v kombinaci s marketingovou taktikou, jak prodat svůj potenciál.

Osobní značka funguje podobně jako značka obchodní. Spočívá ve vyjadřování osobní identity, která u ostatních lidí vytváří přesné vnímání hodnot a vlastností, které člověk představuje. Důležité je si uvědomit, že nemůžete být úspěšní sami pro sebe. Úspěšnými vás dělají až ostatní. Cílem je, aby naše osobní značka byla jedinečná, zvyšovala nám sebevědomí, získávala uznání u druhých ale hlavně, aby nás odlišila od konkurence například v případě příjímacího pohovoru na vaše vysněné místo.

Prvním a zároveň nejpodstatnějším krokem v tomto procesu je o sobě přemýšlet jako o značce. Hned poté je nutné začít se sebepoznáním, čili analýzou osobnosti. Zamyslete se nad vašimi silnými a naopak slabými stránkami. Abychom se mohli dále odrazit, člověk si musí udělat jasnou představu o tom, čeho chce dosáhnout, a jakým způsobem stanoveného cíle dosáhne.

Druhý krok spočívá ve využití nástrojů pro budování osobní značky. Jedná se například o strukturovaný životopis, motivační dopis nebo profesní portfolio. Pokud se zastánci moderních technologií, můžete využít webové stránky, blogy či sociální sítě.

Posledním krokem je uchování hodnoty osobní značky. To spočívá v pravidelné aktualizaci použitých nástrojů pro budování osobní značky, sledovat zpětnou vazbu a naučit se na ni přiměřeným způsobem reagovat.
Nyní víte, v čem spočívá kouzlo osobního brandingu.

Nezapomínejte však, že v každém oboru je třeba se prezentovat jinak a lze uspět jen za určitých předpokladů. Je proto dobré si to hned na počátku procesu uvědomit. To platí také pro další klíčový faktor. Vždy musíme brát v potaz prostředí či dobu, ve které žijeme, a přizpůsobit se jejím požadavkům a trendům.

eles-solar.cz Kategorie: Business

Zmapovat situaci je základ

Chcete podnikat? Určitě byste měli podnikat v oblasti, která je Vaší srdcovou záležitostí. V oblasti, která je blízká Vašemu srdci a které po odborné stránce velmi dobře rozumíte. Co když o danou činnost není v lokalitě, kde žijete valný zájem?

Pokud chcete být úspěšní, nesmíte se obávat změnit bydliště a nyní vůbec nemáme na mysli jen přesun z odlehlé lokality do hlavního města, ale třeba i naopak. Například jste kapacita v oblasti ortodoncie, ale žijete v hlavním městě, kde je přeodborníkováno a pravděpodobnost ke zbohatnutí je celkem mizivá.

Průzkum trhu

Pokud chcete pracovat sami na sebe, je určitě vhodné a žádoucí udělat si svůj vlastní průzkum trhu. Pomůžeme si opět příkladem odborníka ortodontisty, který plánuje otevřít si svou soukromou ordinaci. Pokud má dobré přátele v České stomatologické komoře, dozví se za dobrou láhev vína, kde v České republice se nachází lokalita nepokrytá sítí ortodontických služeb. Přičemž je třeba uvědomit si, že se může jednat o relativně malé město, které ovšem může být významnou spádovou oblastí a tedy skýtat významný potenciál klientů.

Pokud náš známý ortodontista přátelé na ČSK nemá, rozhodně není ztracen. Výzkum trhu může zajistit sociologická agentura, která se touto činností zabývá prostřednictvím moderních a účinných metod, jejichž prostřednictvím se agentuře podaří zmapovat v situaci. V tomto případě se bude jednat o dotazník v rámci celorepublikového šetření.

Je důležité formulovat správně otázky, získat dostatečné množství respondentů (většina agentur má velmi rozsáhlou databázi externistů z celé republiky, kteří se zapojují do on-line dotazníkových kampaní), vyhodnotit výsledky a podat komplexní zprávu.

Samozřejmě za tyto služby se platí, ale nejedná se o částku, která by pro Vás byla ruinující a informace, které získáte, budou mít zcela zásadní vliv pro Vaši činnost.

eles-solar.cz Kategorie: Business

Zdánlivě je tak snadné začít podnikat

Začít podnikat je snem mnoha lidí. Teoreticky stačí jen málo. Založit si živnostenský list a začít podnikat. Ve skutečnosti to ovšem není zase tak snadné. Platit daně, zdravotní a sociální pojištění. Mnoho lidí ví, že když se nedaří, je velmi obtížné platit si sám sociální a zdravotní.

Další problém je samozřejmě klientela. Schopnost komunikovat a umět navazovat kontakty je často důležitější než samotná činnost. A není to jen o schopnosti komunikovat, je to také o tom domluvit obchodní podmínky tak, aby byly spokojeny obě strany. Mnoho drobných živnostníků živoří jen proto, že jsou to dobráci, kteří si nedokáží říct o odpovídající cenu.

Jsou to totiž buď příliš velcí dobráci, nebo jsou to lidé, kteří si nedůvěřují, nebo lidé, kteří odvádějí skutečně jen průměrný výkon. Bohužel je-li cena nastavena příliš nízko, vede to k devalvaci cen i kvality na daném trhu. Bohužel lidé, aby byly schopni vyžít, jsou často nuceni stahovat ceny na minimum. Jen málokterý zákazník je ochoten akceptovat, že kvalita má svou cenu.

Podnikání na zkoušku při HPP

Pro mnoho lidí je optimální začít podnikat tak, že si ponechají hlavní pracovní činnost a živnostenský list si zatím vyřídí, aby měli peníze tak říkajíc „na přilepšenou“. Ideální je v tomto případě takové zaměstnání, kde se příliš nepředřete, jste časově flexibilní a kde si případně stihnete v rámci pracovní doby vyřídit některé soukromé záležitosti. Takových zaměstnání ovšem není mnoho a není se čemu divit, který zaměstnavatel by chtěl zaměstnávat někoho, kdo si řeší své vlastní projekty v rámci placené pracovní doby.

Pracovat na HPP i na živnost je samozřejmě provizorium, protože dříve či později budete postaveni pro nutnost rozhodnout se, zda do živnosti půjdete naplno, nebo se naplno vrátíte ke statusu zaměstnanec. Nicméně se jedná o velmi důležitý odrazový můstek, kdy si podnikání vyzkoušíte tak nějak na „zkušenou“ a měli byste zjistit, zda teoreticky jste schopni dělat sám na sebe či nikoli.

Možná se rozhodnete jít do toho a přestane se Vám dařit. Živnostenský list můžete kdykoli nechat pozastavit a najít si práci. Nebudete litovat, že jste to nezkusil či nezkusila.

eles-solar.cz Kategorie: Business
Jezte pravidelně ovoce

Jezte pravidelně ovoce

Abychom byli zdraví, tak je základem jíst dotek ovoce, a proto nám jej dají již od mlada. Mraženým ovocem získáme mlsání plné vitamínů a prospěšných látek.

Jezte pravidelně ovoce

Cenný zdroj vitamínů

V dřívějších dobách nebylo tropické ovoce u nás samozřejmostí, ale to už je za námi, protože v dnešní době u nás seženete všemožné ovoce, a to i u dálných krajin. Díky různým projektům se ovoce dává buď přímo dětem do tříd, nebo je k dispozici ve školních jídelnách, což je jedině dobře, protože díky tomu získají potřebné vitamíny a přírodní látky. To je pro nás organismus velmi důležité, protože některé si lidské tělo neumí vyrobit, a proto je jedinou možností příjem v potravě.

ovocný džem

Ovoce také působí jako antioxidant, který opravdu funguje. Také má skvělou vlastnost v tom, že stačí zkonzumovat i menší množství, ovšem stejně se po něm budeme cítit zasycení. To je ideální pro lidi, kteří se snaží zhubnout, protože zaženou pocit hladu, přičemž to je velmi nepříjemné záležitost, ale my se musíme překonat. Každý druh má své plusy, proto je nejlepší kombinovat co nejvíce druhů ovoce, a hlavně dodržovat pravidelnou konzumaci ve vhodném množství.

Sušené ovoce

Ovoce je sice lahodné, ovšem když ho budeme jíst stále dokola, tak se nám omrzí a už pro nás nebude tak dobré. V takovém případě je dobré vyzkoušet nový druh, kdy to může být nějaký tropický typ, protože ty jsou pro nás výjimečné a skutečně zachutnají spoustě lidem. Rozhodně také vyzkoušejte jahody sušené mrazem Nakliceno.cz, protože to je hotová delikatesa. Jahody jsou velmi oblíbené u dětí, protože mají sladkou a lahodnou chuť. Mrazem sušené ovoce je ještě na úrovni výše, což těmto jahodám poskytuje opravdu skvělou chuť.

miska jahod

Sušení mrazem je sice náročnější a finančně dražší, ale rozhodně se to vyplatí. U sušení teplem je totiž problém v tom, že teplem se ničí vitamíny a potřebné látky, což u sušení mrazem rozhodně nehrozí, protože probíhá za nízkých teplot. Tažné si můžete užívat zdravého mlsání, jenž je delikátní, kdy nekonzumujeme nějaký sladký cukr, ale přírodní ovoce, které se šetrně zpracovává.

eles-solar.cz Kategorie: Business
Náhradní plnění

Náhradní plnění

Firma, která má více než 25 zaměstnanců by měla zaměstnávat lidi se zdravotním postižením. Pokud tak nečiní, musí odvést určitou finanční částku náhradního plnění.
recepce firmy
Střední a větší firmy totiž mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotní postižením (takzvané OZP). Existuje několik způsobů, jak to realizovat.

1. zaměstnávat tyto lidi v pracovní poměru
2. odebírat výrobky nebo služby od organizací, která zaměstnává osoby OZP
3. odvod do státního rozpočtu (na internetu lze nalézt kalkulátory)
4. kombinací výše uvedených možností

Zaměstnávat lidi s OZP se mnoho lidí obává. Panují obavy, že tito lidé budou méně výkonní, nebo že budou více času trávit na nemocenské. Některé firmy tyto lidi naopak rádi zaměstnávají kvůli příspěvkům, které na tyto lidi mohou brát, aniž by to ovšem vnímali jako svou morální povinnost a tyto lidi a sociální systém de facto zneužívají.

Samozřejmě i u osob OZP platí, že je to o lidech. Celá řada těchto lidí bude vděčných za pracovní příležitosti, které získali a jejich kvalitní pracovní výkon tomu bude odpovídat.

Na druhou stranu samozřejmě můžete narazit na lidi, kteří budou zneužívat toho, že jsou zdravotně postižení a budou cíleně vyžadovat úlevy a ohledy a to i v situacích, kdy toho vůbec není zapotřebí. Je to zkrátka riziko jako každé jiné.
invalidní žena

Jak poznat správného adepta

Samozřejmě pracovní pohovor je základ tak jako u kteréhokoli jiného pracovního pohovoru. Odložte stranou rozpaky a ohledy, v prvé řadě jednejte s těmito lidmi na rovinu. Pokud jsou způsobilí, počítají s určitými otázkami na tělo, například zda jejich zdravotní postižení může mít vliv na výkon a v jaké míře, pokud se naopak spíše urazí, budete vědět, že tudy cesta nevede.

Pokud se Vám přihlásí lidé, kteří všechno umí, všechno znají a a nic pro ně není problém, určitě buďte na pozoru, protože takový člověk nejedná na rovinu a aby získal práci, napovídá cokoli. Stejně tak člověk, který si s ohledem na své postižení nadiktuje takové množství podmínek, že je to pro Vás nepřijatelný.

Na stranu druhou, poctivý člověk Vám nebude nalhávat, že zvládá jet na 150% a poctivě přizná, že by uvítal zkrácený úvazek, nebo že relativně často navštěvuje lékaře, ale zároveň je schopen Vám říct, co je schopen Vám nabídnout a nač se můžete spolehnout. Zkrátka je schopen přiznat Vám své kvality, ale i své limity.

eles-solar.cz Kategorie: Business
Které květiny nejčastěji doručuje rozvoz květin Třebíč

Které květiny nejčastěji doručuje rozvoz květin Třebíč

Je dlouholetou a stále ctěnou tradicí dávat ženám při nejrůznějších příležitostech květiny. Ukazujeme tím jak svou náklonnost, tak i to, že své city myslíme skutečně vážně. A ač je obvykle preferované, aby muž předal kytici ženě osobně, není to vždy z mnoha nejrůznějších důvodů možné. I proto se využívají nejrůznější doručovací služby, jako je například rozvoz květin Třebíč, kterou provozuje místní pobočka sítě květinářství.

kytice tulipánů na prodej

Avšak ať už zvolíme jakýkoliv způsob doručení, není důležité jen to, že předáme kytici. Stejně důležité je i to, jak kytice vypadá a z jakých květin se skládá. Zde samozřejmě částečně záleží na vkusu dané osoby, avšak přesto jsou zde druhy, které jsou pro tento účel mimořádně oblíbené.

Tím asi nejklasičtějším, pokud chceme vyjádřit romantické úmysly, jsou růže. Ty najdeme v mnoha rozličných barvách, od klasické červené či bílé po nabarvené modré. V tomto případě je vhodné zvolit takovou barvu, která bude odrážet naše úmysly. Červená značí romantiku, zatímco například žlutou můžete dát i kamarádce.

Dalším oblíbeným druhem jsou pak tulipány. Ty se dávají tehdy, pokud k dané osobě cítíte jiný než romantický vztah. Může se jednat o lásku rodičovskou, sourozeneckou, ale i o pouhé přátelství. Podobně jako růže se i tulipány vyskytují v mnoha barevných variantách, od těch klasických, přirozených barev, až po ty nabarvené.

Celkem oblíbené jsou i narcisky. Ty jsou tak napůl cesty mezi růžemi a tulipány, co se vyjádření citů týče. Jejich barevná škála není tak velká, neboť nejsou tak populární, a tak se květinářstvím nevyplatí objednávat je v takovém množství. Což samozřejmě znamená, že se ani pěstitelům nevyplatí například barvení.

holčička s bílou kyticí

Další druhy, jako jsou například hyacinty, jsou používány jako doplňkové. To znamená, že jsou kombinovány s jinými, výraznějšími druhy, aby dotvořily žádaný obraz.

Ať tak či tak, nakonec záleží vždy na preferencích zákazníka. Mějte však na paměti, že klasikou jen málokdy něco zkazíte.

eles-solar.cz Kategorie: Business
Jaké příslušenství k bazénu se prodává nejčastěji

Jaké příslušenství k bazénu se prodává nejčastěji

Také uvažujete o tom, že s nástupem teplých letních dnů, nebo dokonce dříve, už zjara, neodoláte pokušení osvěžit se za svitu slunečních paprsků pod průzračnou vodní hladinou? Láká vás pomyšlení na nějaký drink a relaxaci, kterou dokáže navodit jen vodní lázeň, a přemýšlíte, zda si pořídit vlastní bazén? Pak byste měli do svého rozpočtu zahrnout i veškeré příslušenství k bazénu, protože koupání pod širým nebem, to není jen laminátová nebo obezděná vana napuštěná vodou. Co se nejčastěji prodává, kromě čerpadla s filtrací a chemických desinfekčních prostředků?

okraj plaveckého bazénu

Bazénové příslušenství

Geotextilní podložka – tou byste měli začít po úpravě terénu do roviny a před posazením nádrže na zemský povrch. Speciální polypropylenová geotextilie chrání dno před poškozením zeminou, drobnými kamínky, kořeny stromů a dalšími nerovnostmi terénu, zamezuje prorůstání trsů trávy a omezuje výskyt plísní.

Schůdky – zvláště pro nadzemní nádrže potřebujete zajistit stabilní vstup, namísto přistavovaných nejrůznějších židlí, štaflí nebo stolků. Pro hlubší bazény pod úrovní země jsou schůdky nutné pro bezpečný výstup z vody, zvláště pro seniory a děti.

venkovní bazén

Hadice – existují dva základní druhy hadic, první z nich jsou vyztužené a flexi tlakové hadice pro přívod vody, které se mohou pokládat i pod zemský povrch. Druhý typ je určen pro připojení filtračního zařízení a jeho příslušenství, jako jsou vysavače nebo solární systémy na omezený ohřev vody. Kromě samotných hadic budete potřebovat i spojky, rozdvojky, ventily a stahovací pásky.

Zakrývací plachty – bazén není neustále v provozu a tak v době, kdy není využíván, by měla být hladina chráněna před spadem nečistot. Některé plachty mohou nádrž chránit i před pádem zvířat nebo malých dětí do bazénu. Vyrábí se obvykle z polypropylenové tkaniny nebo z PVC a některé plachty se prodávají jako solární. Ty mohou mírně ohřívat vodu a jsou jakousi obdobou bublinkové fólie.  

eles-solar.cz Kategorie: Business
Masáž prostaty

Masáž prostaty

Pokud je něco, na čem si v dnešní době potrpí velká spousta lidí, pak jsou to masáže. Není se také čemu divit, jelikož právě díky masáži člověk konečně uvolní celé své tělo a alespoň na malou chvíli se cítí více než dobře. Možná že i vy něco takového moc dobře znáte.
Existuje hned několik druhů masáží, které je možné podstoupit. Každá z nich se v něčem liší. Vše záleží na tom, pro co se rozhodnete právě vy.příprava olejů na masáž
V dnešní době už se nemasírují pouze záda nebo nohy, ale dokonce je možná i masáž prostaty https://mataharisalon.cz/cs/masaz-prostaty. Něco takového může mužům více než pomoci. Že nevěříte? Rozhodně byste měli. Sami se o něčem takovém můžete velice jednoduše přesvědčit.
Jen málokdo ví, že pokud probíhá masáž prostaty, může velice jednoduše dojít k vyvrcholení a to dokonce, aniž by se vyskytl nějaký ten ejakulát. Určitě se tedy není potřeba čeho obávat, pokud se ejakulát nedostaví. Je to opravdu běžné.
Dalo by se říct, že masáž prostaty je pro muže něco úžasného. Velká spousta z nich dokonce tvrdí, že je to mnohem lepší, než běžný orální styk.
Pokud jste něco takového ještě nezažili, pak je možné to vyzkoušet. Jestliže nevíte jak na to, pak vám doporučujeme pomocí vašeho oblíbeného prohlížeče vyhledat návod, jak správně na to. Je možné, že na první pokus se vám něco takového nemusí podařit. Určitě ale není potřeba zoufat. Chce to čas.připravené oleje
Je více než důležité, abyste nespěchali. Jedině tak docílíte toho, čeho byste rádi.
Samozřejmě tento typ masáže nemusíte provádět vy, ale například vaše partnerka, pokud ji o to poprosíte a ona bude souhlasit.
Něco takového je zcela normální a velká spousta párů něco takového praktikuje. Nejedná se tedy o nic divného.
I vy si můžete udělat dobře jinak, než jak jste zvyklí. Je ale potřeba se toho nebát. Jak se říká, člověk by měl experimentovat. Kdo nic nezkusí, nic nezažije.

eles-solar.cz Kategorie: Business