Kompenzace za zpoždění letu

Aby vám mohla být vyplacena kompenzace za zpožděný let ClaimCloud, musí být splněny základní podmínky:

  • délka zpoždění letu v cílové destinaci musí být větší než tři hodiny
  • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

červenobílé letadlo stojící na letišti.jpg

Další podmínky pro možné finanční odškodnění:

  • vzdálenost počáteční a cílové destinace pro výpočet výše vašeho odškodnění
  • zpoždění letu bylo způsobeno okolnostmi, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

Regulace EC 261/2004:
Je nutné, aby let byl operován alespoň jedním z těchto důvodů:

  • let musí být uskutečněn uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Švýcarsko, Island, Norsko)
  • let je operován leteckou společností, která má sídlo na území EU nebo členského státu
  • odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu

Určení výše odškodného:
Pokud splňujete hlavní podmínky ohledně délky zpoždění a příslušnosti letu v rámci regulace EU, dalším krokem je určení maximální výše kompenzace za zpoždění letu. Výše se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Do této vzdálenosti se nezapočítává případná vzdálenost mezipřistání, nebo přestupy v průběhu cesty. Jde o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.
Možnosti odškodnění za zpožděné lety nespadající pod regulaci EU:
I když váš zpožděný let nespadá pod regulaci EU a ani ho neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU, je možné odškodnění získat.
Náhrady se pak pohybují individuálně a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného dopravce. Forma i výše případného odškodnění se může lišit. Můžete obdržet finanční kompenzaci, letecké míle, bonusové či dárkové poukázky.

křídlo letadla nad oblaky.jpg

Významné zpoždění letu:
Zpoždění delší než 5 hodin. Pak máte možnost let nevyužít. Nemusíte pokračovat v cestě a máte nárok na vrácení ceny letenky na všechny nevyužité části cesty a navíc vás musí letecká společnost dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.