Kdy je sledování užitečné?


Možná to pamatujete i vy. Pokud byl za minulého režimu někdo sledován, nebylo to věru nic příjemného a nejednou z takového sledování nic dobrého nevzešlo. Protože ono tehdejší sledování často sloužilo těm nepravým lidem k poškozování lidí slušných, a to nebylo, není a nikdy nebude normální.
I dnes jsme vlastně někdy sledováni. A někdy na to ten sledovaný doplatí. Ani dnes není každé sledování ku prospěchu, i dnes z něj může vzejít zlo spáchané na nevinném a slušném jedinci.

kamion

Ale jsou i sledování užitečná. Taková, která slouží jenom k nastolení pořádku a problémy s nimi mohou mít jen ti, kdo se skutečně nějak proviní. A jedno takové bych vám tu chtěl dnes představit.
Tedy bych vám tu rád předložil popis RMC, což je právě jeden z takových užitečných sledovacích systémů.

Proč je tento nesporně prospěšný? Co že to tak skvělého umí?
K jeho dovednostem patří schopnost online monitoringu vozidel a strojů a zobrazení dat a kontrola provozu toho kterého monitorovaného vozidla a stroje přes internet. Dokáže sledovat:

 1. provoz onoho vozidla
 2. práci jeho příslušenství
 3. práci řidiče a obsluhy

Tento systém sbírá a vyhodnocuje data z:

 1. datové sběrnice CAN v případě stavebních strojů
 2. FMS brány v případě nákladních vozidel
 3. OBD brány v případě osobních a užitkových aut
 4. a dalších snímačů

A když už tento systém sleduje, stará se zároveň podle nastavení i o to, aby byly zjištěné údaje zaneseny do denních či měsíčních přehledů a přehledů za nastavené období, jež mohou být následně manuálně či automaticky přeneseny do firemních účetních systémů. Přičemž je tu možné i nastavení obsahu výstupních tabulek, pořadí kanálů a jejich popisu přesně podle uživatelova přání.
Takže je zavedením tohoto systému vlastně do značné míry utrum s lumpárnami, jichž by se mohli nekontrolovaní zaměstnanci dopouštět. Systém lehce odhalí nekalosti a varuje oprávněné osoby, když dojde k:

červené kamiony

 1. krádeži pohonných hmot
 2. neoprávněnému použití vozidla či techniky
 3. krádeži takové techniky či vozidla

A třeba i

 1. hlásí produktivitu práce
 2. kontroluje stroje během odstávky
 3. hlídá termíny STK a dalších prohlídek
 4. registruje školení zaměstnanců, jejich zdravotní prohlídky a kontrolu profesních dokladů

Takže se kvůli tomuto systému nic nekalého neutají. Slouží dobře majitelům a řídícím pracovníkům lecjaké firmy. A klidně i zaměstnancům; kteří se sice kvůli němu nemohou v práci poflakovat a přikrádat si, ale ti nejlepší tím mají šanci dosáhnout třeba zvýšení platu. Když už tu nikdo nezpochybní, že jsou pro firmu přínosem.