Telefon

+123-456-7890

E-mail

mail@domain.com

Otevírací doba

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Proč zrovna trampolíny zasáhla vlna zájmu veřejnosti a jaký pozitivní užitek z nich máme?
Zpomalení stárnutí – stárnutí je přirozený proces, záleží však na mnoha okolnostech, jak rychle bude probíhat. Jednou z nich je i naše přímá vůle, která dokonce v některých případech dokáže měnit lidský genom. Přispívá k tomu i vhodný pohyb a skákání na trampolíně je ideálním prostředkem.
Zrychlení metabolismu – lidé s rychlým metabolismem efektivněji spalují podkožní tuk, bývají štíhlejší a lépe odolávají zdravotním rizikům spojeným s civilizačními chorobami. Cvičení na pružné podložce tento jev podporuje.

trampolína se sítí

Imunitní systém – podle vyjádření odborníků je současný imunitní systém člověka zasažen natolik, že pracuje ve srovnání s dobou před půl stoletím zhruba na 75 procent. Proto se dnes také mezi lidmi znovu objevují infekční choroby dříve neznámé, léčba antibiotiky selhává, narůstá počet nádorových onemocnění, virózy mívají těžší průběh, nezřídka smrtelný. Ke zlepšení tohoto stavu můžete přispět i vy sami pravidelným cvičením.

Bezpečný pohyb v rodinném zázemí – tato tělocvičná náčiní mají značný pozitivní vliv i na lidskou psychiku. Podstatné však je pohybovat se na nich v prostředí důvěrně známém, nejlépe na vlastní zahradě nebo terase. Odborníci také doporučují skákat pouze jako jednotlivec se zajištěnými ochrannými prvky, jako jsou ochranná síť na trampolínu a kryt pružin, a dbát na bezpečnostní opatření v souvislosti s vhodným oděvem, odkládáním šperků, mobilů a dalších předmětů z kapes, zapovězením jídla a pití při skákání a žvýkáním žvýkaček.
Pohybem ku zdraví – tento slogan byl jedním z propagačních hesel za socialismu, heslo však nebralo v potaz druh pohybu a jeho rozsah, podstatné bylo cvičit a cvičit. Některá tělesná cvičení však unavují klouby, deformují páteř a způsobují i vážné úrazy. To se vám na trampolíně stát nemůže.

skok

Zborcená klenba chodidel – v ortopedických ordinacích jeden z nejčastějších chorobných stavů pohybového aparátu. Zborcenou příčnou a podélnou klenbu má dnes většina dětí předškolního věku a nesou si tento úděl až do dospělosti. Můžete tomu pochopitelně zabránit vhodnou obuví, ale především častou chůzí naboso a také skákáním. Při skákání se totiž namáhají i svaly chodidel a udržují klenbu v přirozeném vzezření.

Doporučené články