Telefon

+123-456-7890

E-mail

mail@domain.com

Otevírací doba

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Myšlenka domácí školy vznikla v šedesátých letech v USA. Důvodem bylo, že děti na amerických farmách žili v poměrně izolovaných lokalitách a dopravit se do školy bylo krajně obtížné.

Domácí školství se nicméně etablovalo také v Evropě, kde je legální ve všech zemích Evropské unie s výjimkou Německa. U nás je domácí školství povoleno jako výjimka od roku 1998, kdy bylo povoleno jako experimentální vzdělávání. Od roku 2005 je pak povoleno oficiálně jako individuální vzdělávání.

Rodiče, kteří se rozhodnou učit své děti doma, by si nicméně měli uvědomit, že musí dítěti zajistit dostatečné množství sociálních kontaktů s ostatními vrstevníky například v rámci kroužků.

Samozřejmě domácí vzdělávání má určitá pravidla. Například učit své děti na prvním stupni mohou maminky, které mají středoškolské vzdělání s maturitou, na druhém pak maminky s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Děti, i když se učí doma, navštěvují nejméně dvakrát za rok kmenovou školu za účelem pololetního přezkoušení.

Rodič musí akceptovat rámcový vzdělávací program dané školy. Rovněž žádost o domácí vzdělávání musí rodiče podat na daných školách. Často je nutné to podpořit například zprávou z pedagogicko-psychologické poradny, nebo od jiných odborníků.

Individuální vzdělávání

Domácí vzdělávání rozhodně není doménou jen lidí, kteří preferují alternativní životní styl. Pro řadu dětí je to opravdu nejdostupnější způsob. Jaké důvody mohou mít rodiče, aby vzdělávaly děti doma?

  1. Obtížná dostupnost do kmenové školy (například rodiče celoročně pracují v horském hotelu, kde žijí i s dětmi)
  2. Rodiče pracovně často cestují do zahraničí a to i s dětmi (diplomaté, školitelé, kteří jezdí na přednáškové turné v rámci celé EU)
  3. Specifické poruchy učení– pro dítě, které vyžaduje individuální výukový plán, může být velmi prospěšné, když je mu nabídnuta i individuální forma domácí školy. Děti nejsou každý den konfrontovány se svou „neschopností“ a absence stresu pozitivně působí na jejich zlepšující se školní výkon.
  4. Zdravotní indispozice– je celá řada dětí, které mají vážné zdravotní problémy a každodenní cestování do školy by bylo vyčerpávající jak pro ně, tak pro rodiče.

Doporučené články