Výběru střední školy není třeba se obávat

Je to rozhodující rok pro každého žáka deváté třídy. Nastane mu období, kdy si musí vybrat obor, který bude studovat a měl by se poté také stát jeho zaměstnáním. Na takového žáka se z každé strany valí otázka, zda učiliště, střední škola anebo snad gymnázium. Vybrat správně střední školu není otázkou pár minut nebo dní. Rodiče s dítětem by měli diskutovat mnohem dříve a přípravu poté vést tímto směrem. Ale vztah dítěte k nějaké profesi se už u některých vyvíjí od malička. Ať už přes rodinné tradice nebo koupi prvního vláčku, traktoru, fotoaparátu nebo třeba domácího mazlíčka. Dobré ovšem je, aby i takové děti věděli o všech možnostech, které mají. Dětem také velmi pomůže s rozhodnutím návštěva škol, o které má zájem. Střední školy přímo pořádají dny otevřených dveří, aby budoucím studentům ukázali, co vše je možné na jejich škole studovat a jaké benefity svým studentům nabízejí.
učení do školy

Na co přikládat váhu při výběru střední školy


§ Školu vybírejte podle zájmů dítěte. Pokud dítě nemá žádné zájmy tak se zkuste orientovat podle známek ve škole a také toho jaký předmět ho nejvíce zajímá.
§ Váhu při výběru přikládejte dojíždění do školy. Dlouhé dojíždění do školy dítěti neprospěje a bude po nějaké době velmi unavené a otrávené.
§ Neváhejte zjistit zkušenosti rodičů i dětí, které na škole o kterou jevíte zájem, už studují
§ Dejte na pocit z osobní návštěvy školy při dni otevřených dveří.
přednáškový sál

Dítě do ničeho nenuťte


Středních škol je opravdu velké množství v mnoha různých oborech. Není tedy zbytečně vyvolávat paniku a stres. Dopřávejte dítěti raději pocit, že všechno zvládne. Při výběru myslete hlavně na dobro dítěte a nenuťte ho do oboru, ke kterému nemá vztah jen proto, aby se Vám jako rodiči splnil Váš sen. Jedná se totiž o budoucí život Vašeho dítěte.

Na jakou vysokou školu

Nyní v čase maturit je ještě možnost podávat přihlášky na školy vysoké, pokud jste tak již neučinili, výběr vysoké školy není však jednoduchý, musíte zvážit, zda studovat obor, o kterém víte, že Vás bude bavit, ale předem máte zjištěno, že následné zaměstnání v daném oboru není tak dobře ohodnocené, nebo být materialisti a vystudovat obor, který Vás sice tolik možná bavit nebude, ale velmi slušně Vás uživí.

Podle jakých kritérií vybírat vysokou školu:
– rovnou zavrhněte vysoké školy, o kterých víte, že by Vás v žádném případě nebavilo jak studium, tak následné zaměstnání, s největší pravděpodobností byste ji nedokončili, příkladem bývá, že pokud máte např. rodiče vyhlášené lékaře, kteří předpokládají, že půjdete v jejich stopách, ale Vám medicína nic neříká, nemá smysl zbytečně marnit rok nebo dva, než stejně přestoupíte na jinou vysokou školu

– úplně ideální je spojení oboru, který Vás baví již nyní, a zjistíte, že v budoucnu Vás může i slušně zajistit, pokud si na takovou školu chcete jít, pamatujte, že je dobré si zjistit, jaká je „úmrtnost“ studentů v prvním semestru, který je nejnáročnější, nikde není psáno, že pokud Vás ten obor sice baví, že zvládnete velký nápor učiva, který se střední školou srovnat nedá

– přihlášek si můžete podat, kolik chcete, ale musíte vzít v úvahu, že jedna se pohybuje cenově od 500 korun výše

– pokud máte vyřešený obor vysoké školy, je nutné zvážit také finanční náročnost školy, ne všichni rodiče mají tak vysoké příjmy, aby Vás plně podporovali po celou dobu studia, je tedy dobré si zjistit, zda při škole budete mít čas chodit na brigádu

– pokud si zvolíte vysokou školu v místě bydliště, odpadnou Vám starosti s dojížděním nebo bydlením na koleji, či ve studentském bytě, pokud budete muset bydlet mimo Vaše město, zvažte i tuto otázku, hlavně po finanční stránce

– v neposlední řadě si musíte Vy sami položit otázku –JSEM OPRAVDU STUDIJNÍ TYP? Jde o to, jestli vydržíte roky „ležet“ ve skriptech, trávit čas studiem v knihovnách, chodit pravidelně na přednášky, když uvidíte, že Vaši spolužáci ze střední školy si vydělávají a mají, jak se říká „čistou hlavu“.

Formální, neformální a informální vzdělávání

V Česku roste počet lidí s vysokoškolským vzděláváním. Paradoxně ruku v ruce s tímto faktem jde skutečnost, že ubývá úrovně vzdělanosti. Lidé si totiž necení vědomostí a znalostí. Dříve i člověk s učňovským listem míval poměrně bohaté všeobecné znalosti, což dnes často nemají ani lidé s vysokoškolským vzděláním. To znamená, že jsme papírově čím dál vzdělanější, ale v podstatě čím dál „blbější“, což by nás rozhodně mělo motivovat přinejmenším k zamyšlení. Co chceme nabídnout budoucím generacím?

Vzdělání měříme podle toho, jaké je nejvyšší ukončené vzdělání. Školnímu vzdělávání se říká formální vzdělávání. Proti tomu existuje ještě vzdělání neformální a informální.

O co vlastně jde

1. Formální vzdělávání– je tedy takové, které je uskutečňováno ve školním prostředí.

2. Neformální vzdělávání – jedná se vzdělávání, které probíhá mimo oficiální vzdělávací systém tedy mimo školy. Jedná se o různá školící centra, které nabízejí například různé vzdělávací a rekvalifikační kurzy. Služby školicích středisek využívají jednak jedinci, jednak organizace, které chtějí nabídnout zaměstnancům další vzdělávání. Školitel pak často dochází do samotných zařízení.

Tato forma vzdělávání je velmi hojně využívána. Mnoho lidí se v průběhu života setká s tím, že si musí zcela změnit kvalifikaci a ne úplně každý má kapacitu a čas vzdělávat se například na vysoké škole. Nicméně neformální vzdělávání nemusí být nutně jen profesně orientováno. Vzděláváme se také proto, že nás určité oblasti baví.

3. Informální vzdělávání– tento termín mnoho lidí nezná. Jedná se o takové vzdělávání, které si nastavujeme a koordinujeme sami a sami se stáváme iniciátory i sami sobě školiteli. Určitě každý ví, že nejvíce zkušeností získá člověk sám prostřednictvím samostudia. Například jsme mohli absolvovat základní školení nějakého náročného počítačového programu. To, co z nás však učiní odborníky je ten čas strávený doma u počítače, kde jsme získali zkušenosti na bázi pokus omyl.

Domácí škola

Myšlenka domácí školy vznikla v šedesátých letech v USA. Důvodem bylo, že děti na amerických farmách žili v poměrně izolovaných lokalitách a dopravit se do školy bylo krajně obtížné.

Domácí školství se nicméně etablovalo také v Evropě, kde je legální ve všech zemích Evropské unie s výjimkou Německa. U nás je domácí školství povoleno jako výjimka od roku 1998, kdy bylo povoleno jako experimentální vzdělávání. Od roku 2005 je pak povoleno oficiálně jako individuální vzdělávání.

Rodiče, kteří se rozhodnou učit své děti doma, by si nicméně měli uvědomit, že musí dítěti zajistit dostatečné množství sociálních kontaktů s ostatními vrstevníky například v rámci kroužků.

Samozřejmě domácí vzdělávání má určitá pravidla. Například učit své děti na prvním stupni mohou maminky, které mají středoškolské vzdělání s maturitou, na druhém pak maminky s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Děti, i když se učí doma, navštěvují nejméně dvakrát za rok kmenovou školu za účelem pololetního přezkoušení.

Rodič musí akceptovat rámcový vzdělávací program dané školy. Rovněž žádost o domácí vzdělávání musí rodiče podat na daných školách. Často je nutné to podpořit například zprávou z pedagogicko-psychologické poradny, nebo od jiných odborníků.

Individuální vzdělávání

Domácí vzdělávání rozhodně není doménou jen lidí, kteří preferují alternativní životní styl. Pro řadu dětí je to opravdu nejdostupnější způsob. Jaké důvody mohou mít rodiče, aby vzdělávaly děti doma?

  1. Obtížná dostupnost do kmenové školy (například rodiče celoročně pracují v horském hotelu, kde žijí i s dětmi)
  2. Rodiče pracovně často cestují do zahraničí a to i s dětmi (diplomaté, školitelé, kteří jezdí na přednáškové turné v rámci celé EU)
  3. Specifické poruchy učení– pro dítě, které vyžaduje individuální výukový plán, může být velmi prospěšné, když je mu nabídnuta i individuální forma domácí školy. Děti nejsou každý den konfrontovány se svou „neschopností“ a absence stresu pozitivně působí na jejich zlepšující se školní výkon.
  4. Zdravotní indispozice– je celá řada dětí, které mají vážné zdravotní problémy a každodenní cestování do školy by bylo vyčerpávající jak pro ně, tak pro rodiče.

Bída učňovského školství

Máte dítě, které ve škole rozhodně příliš neexceluje? Věnovali jste přitom domácí přípravě nesmírné množství času? Navštěvovali jste pravidelně pedagogicko-psychologickou poradnu a dodržovali jste všechna jejich doporučení?

U většiny dětí jsou trojky na vysvědčení spíše špatnými známkami, ale u toho Vašeho je to prostě tak nějak adekvátní?
Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Pro mnoho lidí je synonymem toho nejlepšího dobrá škola. Každý přece chce, aby se naše děti měly dobře. Respektive, aby se měly lépe. Proto většina rodičů trvá na tom, aby dítě šlo stůj co stůj na střední školu, protože maturita je přece základ. Pokud dítě nemá zrovna dobrý prospěch, ještě jsou tady přece ještě soukromé střední školy.

Vzhledem k tomu, že současné ročníky jsou poměrně slabé, školáci si často vystačí i s poměrně bídným prospěchem a přesto se na střední školu dostanou. Požadavky jsou poměrně nízké, každá střední škola bojuje o studenty.

Být přijatý neznamená dostudovat

Ovšem být přijat na střední školu ještě neznamená jí také dostudovat. Fluktuace na středních školách je velmi vysoká, mnoho studentů končí už po prvním ročníku. Mezi fluktuanty je celá řada studentů, kteří to prostě nezvládli.

Celá řada studentů možná s neúspěchy zvládne dojít až do čtvrtého ročníku, ale maturita je pro ně skutečně velmi obtížnou zkouškou, kterou často nezvládnou díky systému náročnějších státních maturit.

Mnoho rodičůmá pocit, že dát dítě na učňovskou školu a smířit se s pouhým učebním oborem by bylo přiznáním rodičovské nezpůsobilosti. Díky tomuto se v podstatě pomalu, ale jistě hroutí učňovské školství v naší zemi. Přitom celá řada mladých lidí by se na učňovské škole cítila mnohem lépe, protože by nebyli konfrontování den co den s pochybnostmi o sobě samém.

Navíc v naší zemi zoufale chybí odborníci právě z řad řemeslníků. Chybí nám instalatéři, zedníci, tesaři, kadeřnice, kuchařky a celá řada dalších.
Přitom po úspěšném absolvování učňovské školy mají studenti možnost si prostřednictvím dvouleté nástavby doplnit studium a udělat si maturitu.
Vzdělání dítěte je důležité, ale nelze ho stavět do roviny čím vyšší tím lepší. Vzdělání by mělo být úměrné schopnostem a možnostem dítěte. Mělo by Vám tedy záležet hlavně na tom, aby Vaše dítě bylo co nejvíce v pohodě, tedy šťastné.

Vzdělání – důležitá věc nebo nezbytné zlo?

Většina rodičů chce po svých dětech, aby nosily domů jedničky, přitom lidé s opravdu vysokou inteligencí a lidé opravdu úspěšní jedničkáři nebyli. Existují různé metody vzdělávání od toho tradičního ve škole až po metalearning, což je učení o učení. Ve škole hlavně v té základní trávíme podstatnou část života, přitom drtivou většinu učiva pozapomeneme a v praktickém životě ji nevyužijeme. Jednou z výhod tradičního vzdělání je práce v kolektivu, která je dobře využitelná i v budoucnu. V tradičním vzdělávacím systému jsou sice nedostatky, přesto se nyní bez něj neobejdeme.

Úspěšní lidé s nedokončeným vzděláním:
Bill Gates – zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatších lidí této planety, ve třetím ročníku ukončil studium na Harvardu.
Peter Jennings – slavný novinář, vystřídal několik škol, na vysokou školu sotva vstoupil a hned odešel.
Peter Jackson – režisér Pána prstenů, v sedmnácti letech odešel ze střední školy.
Sebevzdělávání je jedno s nejefektivnějších, řídíme si ho sami a máme o něj opravdový zájem, učíme se jen to, co považujeme za důležité.

Tipy pro lepší sebevzdělávání:
Online kurzy – jsou zdarma i placené, přednášejí profesionálové na různá témata.
Stanovení cíle – dobré je si vzít papír a tužku a udělat si plán na určitý časový úsek, napišme si třeba týden, snažme se svůj plán dodržet.
Workshopy – existuje jich celá řada, můžeme si vše prakticky vyzkoušet pod dohledem lidí, kteří dané věci rozumí.
Umět danou věc dobře vysvětlit – správně naučená věc by nám neměla dělat s vysvětlováním problém, díky umění vysvětlovat se utvrdíme, že věc umíme opravdu dobře.

Vzdělání nejspíš je důležité, ale štěstí a úspěch nezaručuje. Vše je samozřejmě také o zájmu a vytrvalosti. Když nás něco nebaví ani nám to nejde, je lepší najít si něco jiného, co nám stojí za věnování našeho času a energie.

Zvolte pro děti hezké zážitky

Naše republika je sice poměrně malá, ale stále je v ní dostatečné množství lokalit, které stojí zas to objevit. Naše přírodní krásy, které jinde nemají, rozhodně patří mezi klenoty, se kterými se můžeme chlubit na celém světě. To však není vše. Velice atraktivní jsou i naše pamětihodnosti, a nejen ty, které jsou všeobecně známé, ale i takové, o kterých široká veřejnost nemá často příliš velké povědomí. Najít tak v našich končinách lokalitu, která bude atraktivní nejen pro dospělé jedince, ale také pro děti, nemusí být kdovíjak těžké. V případě, že i tak si nevíte rady, můžete kontaktovat firmu, která se specializuje na pořádání školních výletů. Zaručeně budete spokojeni nejen vy, ale i vaše třída. Navíc tak ušetříte spoustu času, který byste jinak museli obětovat vymýšlení programu.
vstup do zoo

Široká nabídka

Pokud si myslíte, že vám nabídnou pouze z jednoho nebo dvou typů výletů tak se hodně mýlíte. Kvalitní agentura, která se touto problematikou zabývá, má svou nabídku daleko pestřejší. Díky tomu si můžete vybrat přesně ten typ výletu, který bude vyhovovat nejen vám, ale i vaší třídě. Příjemné navíc je, že tento druh služby není zas tak drahý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Standardně si u agentur objednávají organizaci výletů nejen velké a bohatě školy, ale i menší zařízení, které mají pouze velice omezený rozpočet. A i přesto si tyto služby mohou dovolit.
církevní autobus

Pro všechny

Školní výlety se dají uspořádat pro všechny děti, nejen ty zdravé, ale i takové, které mají nějaký druh postižení. Ty v takovém případě mají většinou i nějaký druh slevy. Takřka vždy se jezdí do přírody, kde se mohou malí špunti nejen dosyta vyřádit, ale také trochu poznat přírodní krásy, které jsou součástí naší země. Nejedná se tak pouze o výlet za zábavou, ale také tak trochu o edukační akci, díky níž se naučí děti zase něco nového. A to je vždy dobře.

Německá klasická filosofie

· 80 léta 18. století
· období romantismu v umění
· orientace na Kanta
Johann Fichte (1762–1814)
· poznal se s Kantem (spis „Pokus o kritiku všeho zjevení“) → díky němu vydání kritiky „O důvodu naší víry v boží vládu ve světě“ a “Základ veškerého vědosloví“
· vědosloví nad všemi vědy
· vědosloví zkoumá samotné vědění, je to věda o vědách

dva znaky
· 2 směry →senzualismus, materialismus → to, co existuje a dá se smyslově ověřit

  • idealismus → věci odvozujeme z představy o věcích

· Byl subjektivní idealista → stanovil 2 pojmy
o JÁ → myslící subjekt, který vytváří ne-já
o NE-JÁ → vnější věci kolem „Já“
Friedrich W.J. Schnelling
· studoval starověkou filosofii
· pobyt v Lipsku → studoval zde přírodní vědy
· napsal: „Ideje k filosofii přírody“ a „O světové duši“
· německý romantik
· obrat od Kanta, Fichta, Spinozy a Hegela → katolický duchovní svět
· 1841 povolán k císaři od Berlína
· identity → polarity
o Subjektivní, ideový svět → duch = moudrost a umění navzájem se stýkají
o Objektivní, hmotný svět → příroda dualismus
· Absolutní jednota subjektu a objektu
· Příroda je nevědomou činností ducha a duch je sebeuvědomování
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
· obdiv k antice, nadšení z francouzské revoluce
· díla: „Věda o logice“
· setkal se s Napoleonem
· Díla:

  • „Fenomenologie ducha“ → vnitřní vývoj myšlení a vnitřní vývoj společnosti jsou v podstatě identické

· Světový duch → základ všeho → třístupňová Hegelova triáda
· Dialektika = nejen forma našeho myšlení, ale také zvláštní forma samopohybu skutečnosti, vývoj věcí v realitě
· Hérakleitos (jednota protikladů) + Fichte (Já a ne-já)
· Téze, antitéze a syntéze
vstupní brána
Karl Marx
• studoval práva v Bonnu a v Berlíne
• novinář, šéfredaktor Rýnské noviny
– dialektický materialismus
– východiska Marxova učení → anglická politická ekonomie (A. Smith)
→ osvícenství + utopičtí socialisté
– dialektika podle Hegela → metoda s jiným obsahem → zkoumání kdo co vlastní,
ekonomické poměry
– materialismus (kritika „Starého materialismu“)
– historický materialismus → zkoumá vývoj vlastnictví, ekonomie až od pravěku a jaký to
mělo vliv na mezilidské vztahy
– popisuje, jak svět vypadá, ale i jak se má změnit
– výrobní síly a výrobní vztahy
– popisuje vykořisťování a třídní boj
Další vývoj
– revizionistický (změna společnosti pomocí revoluce)
– revoluční (stalinismus a leninismus)